Help

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Centrum

Climbing allowed 1.1.-31.12.

Ethic inherited from Pravý břeh

  1. Use of chalk is prohibited. Note that 95% of sport routes are climbed with chalk despite the rule.

  2. Certain crags are closed from 1.2. to 30.6. due to bird nesting. Check the access issues of each sub-area or map in the pictures. Always respect local markings and possible closure extensions.

  3. No hardware protection (friends, rocks, pitons). The gaps between the ring/bolts may only be filled with slings. UFOs (textile friends) are allowed.

  4. No changing of the rock surface.

  5. Climbing is only allowed on dry rock and during daylight.

  6. No Toprope if it may damage rock or fixed protection (=in theory allowed if there is a maillon or if you use own quickdraw as anchor point AND there is no rope friction with rock).

  7. Jumping (=přeskok, Sprung) is not allowed.

  8. First ascents only after approval of the area administrator Labske Udoli first ascent rules and contact is spravce-labak-pravy@seznam.cz

  9. Strict ban of using not-approved fixed equipment such as OBI "Gerüstöse".

National Park document

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Nástup z rokle vlevo od Velké Bašty. Po výrazné římse v S stěně traverz doprava na hranu k 1.K a vpravo podél hrany (2.K) na polici ke 3.K. Vlevo spárou na plošinu a koutkem n.v.

FA: Richard Litochleb & P.Laštovička, 1989

Od 3.kruhu přímo hranou výše žlabem na vrchol.

FA: V.Nehasil & Zuzana Plačková, 1998

Cestou “Staré myšlení” ke 2.K.Výše šikmo vpravo přes 2 K. ke 4.K. od něj vpravo přes převis a stěnou přes 5.K. na vrchol.

FA: Petr Mašek a Petr Waller, 2005

Levou údolní hranou (2K) a stěnou na začátek výrazné římsy k 1.K cesty „Staré myšlení“. Tou na vrchol.

FA: Richard Litochleb & P.Laštovička, 1989

Od 2.K cesty "Nové myšlení" šikmo doprava přes BH pod převis ke 2.BH. Od něj římsou ve stropě doleva přes 2BH do cesty "Staré myšlení".

FA: Tomáš Sobotka a Ondřej Beneš, 2005

Od 5.bh cesty "Huly sport" pod strop a vlevo ke kruhu. Přímo převisem přes bh k poslednímu bh cesty Huly sport a vlevo do cesty "Staré myšlení"

FA: Tomáš Sobotka X Pavel Henke, 14 Apr 2015

Levou údolní ­stěnou (6 BH) pod převis a jím (3 BH) šikmo vlevo (10. BH, stano­viště). Doleva do ­Staré­ho myšlení a tím na temeno. AF Xa, RP Xb

FA: Ondřej Beneš × Tomáš Sobotka, 1995

Jako "Huly Sport" ke 3. BH v převisu a přímo přes 2 BH ke slaňáku.

FA: Feli a Neumärker a Jörg Andreas, Apr 2014

Vpravo od cesty "Huly sport" spárou krátce vzhůru, pak vlevo stěnou (6K) pod převis. Vpravo hranou přes 7.K na polici (8.K), vlevo převislou stěnou, žebrem a stěnou přes 3K ke 12.K. Stěnou přes 2K n.v. AF VIIIc, RP IXb

FA: Jens Richter, D. Seifert, P. Kohbach, T. Whitehouse & R. Helling, 2008

Od 8.K cesty "Apostel Tommelfinger" přímo přes K ke 12.K. AF VIIIb, RP VIIIc

FA: Jens Richter & P. Kohbach, 2008

Vlevo od cesty "Údolní kout" stěnou přes 7BH ke slaňovacímu kruhu (od něj 25m na vrchol).

FA: M.Burda & R.Sedliský, 2001

Středem stěny koutem přes 2K na vrchol.

FA: Andreas Stephan & R. Priebst, 1998

Od nástupu "Vertical revue" doleva převislou stěnou nakonec třením přes 15 BH ke slaňáku. AF IXa, RP IXb

FA: Chris-Jan Stiller & Jens Manka, 13 Jul 2013

Vlevo od cesty "Kruh za kruhem" stěnou přes 10K do spáry cesty "Kruh za kruhem". Tou na vrchol. RP IXa

FA: Martin Rahn a Uwe Rößler, 2001

Vlevo od "Kruh za kruhem" stěnou přes 5BH k 7.K "Vertikální revue". Stěnou přímo přes 4BH k 10.K cesty "Kruh za kruhem" a dále rovně přes 3BH ke slaňáku původní cesty. AF VIIIc, RP IXa

FA: Konrad Schlenkrich a Chris-Jan Stiller, 28 Sep 2011

Středem údolní stěny přes hodiny, 9 K a 2BH k převisu. Vlevo do spáry, tou přes K do žlábku a jím na konec (K). Stěnou ke slaňovacímu K. AF RP VIIIb.

FA: J.Horák, M. Michlík & J. Blesk, 1995

Vpravo od cesty "Kruh za kruhem" 8m jako "Cesta na truc" a vlevo stěnou přes 7BH ke K "Cesty světlonošů" zprava přes dalších 5BH ke slaňovacímu K. RP VIIIc

FA: Petr Laštovička ml. a Richard Litochleb, 2009

Nástup lehce vpravo od středu stěny. Stěnou a koutem k 1.K a koutem na jeho konec. Stěnou šikmo doprava k dodanému kruhu a traverz doprava za hranu ke 3.K. Podél tupé hrany přes 4.K a 5.K pod převis. Traverz vlevo až pod spárku k dodanému kruhu, spárkou a stěnou na vrchol.

FA: Miroslav Michlík & L.Švec, 1981

Stěnou vpravo od "Cesty na truc", kterou později překřížíme, přes BH a 8K k poslednímu K "Cesty na truc". RP VIIIb

FA: Jiří Blesk, 1997

Vlevo od cesty "Liga neregistrovaných" stěnou přes 4BH a podél spáry ke 3.K "Cesta na truc". Doprava ubíhající spárou ke 2.K "Cesta vlajkonošů" a tou na vrchol.

FA: P.Laštovička & R. Litochleb, 2005

Vlevo od "Cesta vlajkonošů" stěnou přes 2BH na šikmou plošinu. Sokolíkem (3.BH) a stěnou ke K. Stěnou přes 5.BH do hnízda pod převisem (Kruh a BH s mailonkami, možnost slanění). Traverz 4m vlevo a jako "Cesta vlajkonošů" na vrchol.

FA: Petr Laštovička ml. a Jindřich Hudeček a R. Litochleb & P.Laštovička, 1999

Vpravo od cesty "Liga neregistrovaných" přes 11BH ke slaňovacímu K.

FA: Richard Litochleb & P.Černý, 2007

Koutem "Cesta zářezem" a šikmo doleva k 1.K. Vzhůru přes převis a stěnou ke 2.K. Stěnou a spárou na vrchol.

FA: Miroslav Mikyška, S.Machová & I.Culek, 1984

V pravé části stěny výrazným koutem 40m, šikmo doprava na plošinu (stanoviště). (Stavěním) do spáry, tou na plošinu a vnitřním komínem na vrchol. Se stavěním VI.

FA: R.Souček & J. Sýkora, 1975

Nástup jako "Cesta zářezem" a šikmo doprava k 1.BH. Podél hrany přes 4BH ke slaňovacímu BH.

FA: Richard Litochleb & P. Laštovička ml, 2005

Vpravo od "Cesty zářezem" krátce pod strop, zleva do stěny přes 5 BH a šikmo vlevo k předposlednímu BH "úklidové čety".

FA: Pavel Rýva a David Obermann, 2011

Vpravo od Cesty zářezem spárou na velkou plošinu na "Orlí hrana". Vpravo spárou na konec do zářezu vpravo na hranu a při ní stěnou na vrchol.

FA: Stanislav Lukavský, V.Sojka, K.Bělina & Stanislava Lukavská, 1990

Vlevo od cesty „Orlí hrana“ stěnou přes 2BH, K a 3BH. Možno dolézt vpravo cestou „Orlí hrana“.

FA: Petr Laštovička ml. a Richard Litochleb, 2005

Podél J hrany přes 3K na plošinu (stanoviště). Komínem 2m dolů, traverz vpravo na plošinku. Zde vlevo na hranu a sokolíkem ke 4.K. Podél hrany na plošinu s knihou a stěnou na vrchol.

FA: Miroslav Michlík & P.Laštovička, 1984

Širší klikatou spárou v levé části J stěny na plošinu cesty "Orlí hrana". Traverz doleva do kouta a vnitřním komínem na vrchol.

FA: Stanislav Lukavský, V.Sojka & K.Bělina, 1990

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Velká bašta.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文