Logbook
Help

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Anglický parčík

Ethic inherited from Tisá

  1. Use of chalk is prohibited.

  2. No hardware protection (friends, rocks, pitons). The gaps between the ring/bolts may only be filled with slings. UFOs (textile friends) are allowed.

  3. No changing of the rock surface.

  4. Climbing is only allowed on dry rock and during daylight.

  5. No Toprope if it may damage rock or fixed protection (=in theory allowed if there is a maillon or if you use own quickdraw as anchor point AND there is no rope friction with rock)

  6. No further first ascents are alowed within the PP Tisá protected area

  7. Few routes are closed due to damaged rock. Each of them is noted here in TheCrag.

  8. Some areas may be closed temporarily due to bird nesting.

Referred official document: https://www.horosvaz.cz/res/archive/203/028713.pdf?seek=1522314151

Tags

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

V pravé části SZ stěny stěnou a hranou n.v.

FA: Jan Cach, 1994

S hranou přes K n.v.

FA: Miroslav Cach & J.Cach, 1994

V pravé části V stěny dvěma spárami n.v.

FA: Jan Cach & M.Cachová, 1994

Středem V stěny n.v.

FA: Jan Cach & M.Cachová, 1994

Vpravo od komína stěnou n.v.

Vlevo od rozdělovacího komína koutem vzhůru (BH), pak doprava vhloubením n.v.

FA: Lubor Fiala, J.Voděracký & R.Meffert, 1993

Levou hranou komína "Luborova cesta" do římsy a vlevo do hluboké spáry, tou n.v.

FA: Karel Bělina, M.Cach & S.Lukavský, 1994

Vpravo ve stěně spárou do vnitřního prostoru, dále komínem n.v. // Kaminverschneidung

FA: Karel Bělina & L. Fiala, 1993

Stěnou pod slaněním přes 2 K n.v. // In Fallinie der Abseile Wand, oben bei Kante an 2 R vorbei zur Abseile

FA: Karel Bělina & M.Bělinová, 1993

Vlevo od cesty Pod slaněním stěnou přímo přes 2 K n.v. // Unmittelbar links von "Unter der Abseile" Wand an 2 R vorbei, oben rechtshaltend zur Abseile.

Nevýraznou trhlinou do poloviny výšky stěny, zde šikmo doprava n.v. // Feine Rissspur bis zur halben Höhe der Wand (nR), schräg rechts Rippen z.A.

Handrissartige, griffige Rissspur

FA: Karel Bělina & J. Frühauf, 1990

Stěnou přes BH do žlabu a jím n.v. // Links vom NAMENSTAG Wand über BH zu Rinne (links R vom NAMENSTAG) und diese zA.

Středem stěny sokolíkem na římsu (stupeň), zněj vlevo stěnou n.v. // In Wandmitte Hangel zu gestuftem Band. Links (nR) Wand z.A.

Hangelrippen

FA: Karel Bělina & M. Bělinová, 1993

Stěnou mezi c. "Bdící oko" a "Recept na štěstí" přímo přes převis (K) do cesty Bdící oko, tou n.v. // Zw. "Waches Auge" und "Glücksrezept" direkt über Überhang (nR) zu Band von "Waches Auge" (R), wie dieser z.A.

FA: Stanislav Lukavský, M.Cach & K.Bělina, 1994

Výraznou spárou ve středu stěny n.v. // Markanten Riss in Wandmitte über nR z.A.

Griffiger Riss

FA: Karel Bělina & M. Bělinová, 1993

Převislou stěnou na balkón, z něj sokolíkem a stěnou ke K. Sokolíkem přes velký hrot n.v. // Überh.Wand zu Abs. Hangel und Wand zu R und über gr.Zacke zA.

FA: Karel Bělina & M.Cach, 1993

Pravým koutem pod vrcholem přes vklíněný blok n.v. // Kaminverschneidung

FA: Karel Bělina & M. Bělinová, 1993

Levým koutem výše komínem n.v. // Kaminverschneidung

FA: Karel Bělina & M. Bělinová, 1993

Převislou stěnou na římsu k 1. K, vpravo trhlinou na balkón ke 2. K. Vpravo trhlinou a spárkou na 2. balkón. Spárou n.v.

FA: Karel Bělina, M.Cach, S.Lukavský & P.Černý, 1993

JZ hranou do kouta, jím ke sloupku (jištění), dále dvojspárou n.v. // Kante und Rinne

FA: Karel Bělina & M. Bělinová, 1993

Převislým pilířkem vpravo v Z stěně přes římsy ke K. Vpravo převislou hranou n.v.

FA: Karel Bělina, M.Cach & J.Cach, 1993

Středem Z stěny přes K do spáry, výše po hraně a koutem n.v.

FA: Karel Bělina, M.Cach & P.Černý, 1993

Vpravo od JZ hrany stěnou přes převis na římsu a vlevo podél hrany n.v.

FA: Stanislav Lukavský & M.Cach, 1994

Přes převis k 1. K a stěnou přes 2. K do kouta a jím n.v.

Středem stěny výrazného pilíře podél jemných trhlin n.v.

FA: Karel Bělina v.u.g., 1993

Z hlubokého kouta vlevo od cesty "Paprsek naděje" trhlinou a výše vhloubením n.v

FA: Karel Bělina & E.Beikert, 1993

Pravou hranou samostatné věžičky na polici a hranou dále n.v.

FA: Karel Bělina & M.Bělinová, 1993

Středem J stěny samostatné věžičky z police stěnou přes K na další polici, z ní středem stěny n.v.

FA: Karel Bělina & M.Bělinová, 1993

Vlevo v J stěně samostatné věžičky stěnou na polici a z ní vlevo po hraně přes K n.v.

Levou J hranou (1. K) na polici. Stěnou (2. K) po převislé hraně n.v.

FA: Stanislav Lukavský, K.Bělina, J.Cach & M.Cach, 1993

Středem Z stěny samostatné věžičky, vhloubením výše převislou spárou přes K n.v.

FA: Karel Bělina & M.Cach, 1993

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Bentova tvrz.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文