Help
7
UIAA

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=20587 Smjer je u stjeni odličnog kvaliteta i sa interisantnim detaljima. Prva dva cuga su potpuno vertikalni i pružaju najviše uživanja, dok su naredna dva sve lakši i lakši.

Vstop Mimo blokov v naselju Dobrota pod izrazit steber. 10 minut.

Sestop Sa vrha smjera desno se nailazi na pjesačku stazu, koja vodi ravno u podnožije stijene.

FA: Janko Gardović & Danilo Brajović, 29 Jan 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=18966

Vstopimo nekaj metrov višje v desnem delu stebra. Sprva levo na steber in po njem dva raztežaja. Desno čez skalno zaporo in iščemo prehode po grebenu, ki je posejan s strmimi skoki. Še nekaj raztežajev položnejšega grebena.

Vstop Mimo blokov v naselju Dobrota pod izrazit steber. 10 minut.

Sestop

Desno čez greben in navzdol na markirano pot, ki vodi v naselje Dobrota. 1 ura.

FA: Mateja Petek, Iztok Jež, Davo & Sonja in Stanko Mihev, 28 Dec 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=19191

Vstopimo v razčlenjen svet pod previsom in po pol raztežaja levo proti razčlenjenem razu. Po njem pod bariero. Levo navzgor na raz in iščemo prehode do plošče z razčlembami in do pastirske poti.

Vstop Iz obmorskega naselja Dobrota začne markirana pot na planino Zalazi. Po poti sto metrov in za hišami v levo po slabši poti pod steno. 10 minut.

Sestop Po pastirski poti v desno na markirano planinsko pot.

FA: Alenka Jamnik, Iztok Jež, Davo & Sonja in Stanko Mihev, 30 Apr 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=19192

Na začetku po razčlenjeni skali in po desetih metrih levo na večjo polico. Še navzgor in levo po poševni razčlembi na rob. Nekaj metrov navzgor in desno na stojišče. Po nekaj metrih desno čez strmi del stene. Zgoraj levo na greben in do pastirske poti, ki poteka nad steno.

Vstop Iz obmorskega naselja Dobrota začne markirana pot na planino Zalazi. Po poti sto metrov in za hišami v levo po slabši poti pod steno. 10 minut.

Sestop Po pastirski poti v desno na markirano planinsko pot.

FA: Alenka Jamnik, Iztok Jež & Davo in Stanko Mihev, 28 Apr 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=19189

Vseskozi po grebenu na vrh njega.

Vstop Iz obmorskega naselja Dobrota in fotografije z vrisano smerjo poiščemo greben, po katerem poteka smer. (Ogledamo si dobro področje, kjer naj bi potekal sestop). Poiščemo najlažji prehod med nekdanjimi terasami. Čez spodnji del stene, ki te pripelje na pastirsko pot. Prvi lažji prehod levo na greben. 25 minut.

Sestop V levo poiščemo prehod do previsne stene in ob njej navzdol. Vseskozi iščemo zaraščeno pastirsko pot, ki te poševno navzdol pripelje do vznožja stene. Po melišču do prvih hiš v Dobroti.

FA: Danilo Brajović, Iztok Jež, Alenka Jamnik, Davo & Sonja in Stanko Mihev, 1 May 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=19188

Smer poteka po neizrazitem razu, ki je razdeljen na tri dele. Vmes je lažji teren. Vseskozi se držimo raza in iščemo najlepše prehode.

Vstop Iz obmorskega naselja Dobrota in fotografijo z vrisano smerjo poiščemo steno po kateri poteka smer. (Ogledamo si dobro področje, kjer naj bi potekal sestop). Poiščemo najlažji prehod med nekdanjimi terasami do vstopa v smer ob kovinskim električnim stebrom. 25 minut.

Sestop V levo poiščemo prehod do previsne stene in ob njej navzdol. Vseskozi iščemo zaraščeno pastirsko pot, ki te poševno navzdol pripelje do vznožja stene. Po melišču do prvih hiš v Dobroti.

FA: Alenka Jamnik, Iztok Jež ter Davo & Sonja in Stanko Mihev, 4 May 2012

http://www.plezanje.net/climbing/db/showRoute.asp?route=19190

Čez plošče navzgor na rob. Od tu tri raztežaje po lahkem svetu pod strm del grebena. V levem delu po poklini v lažji svet in po grebenu na rob.

Vstop Iz obmorskega naselja Dobrota po stari poti, ki te pripelje pod greben. 25 minut.

Sestop Na levo stran iščemo najlažje prehode za sestop.

FA: Alenka Jamnik, Iztok Jež & Davo in Stanko Mihev, 29 Apr 2012

Information needed

This crag does not have a description. Can you share a summary introduction to this crag?

If you can help provide a better quality resource for the climbing community then please click 'edit this crag' button near the top of the page.

Activity

Check out what is happening in Dobrota.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文