Help

Fjärdhundra

Access: Sensitive access situation. Very important to follow driving and parking instructions and to keep a low profile.

http://access.bergsport.se/fjardhundra/

See warning details and discuss

Created 2 years ago - Edited about two years ago

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Summary

A mostly vertical wall of 10-15 meter height. Fun climbing on distinct grip and good friction for the feet.

Description

Access issues

http://access.bergsport.se/fjardhundra/

NY PARKERING FÖR KLÄTTRING PÅ FJÄRDHUNDRAKLIPPAN / NEW PARKING AREA AT THE FJÄRDHUNDRA CRAG (2020 05 18)

GPS kordinater till/to parkeringen/the parking i/in Google Maps: 59.792472,16.971557

Ny anvisad parkering för klättring vid Fjärdhundraklippan från 2020 05 18.

Den nu anvisade parkeringen består av 3 olika parkeringsytor. GPS koordinaterna är till ”den första”. När den är full finns nästa parkering 50 meter längre fram längs vägen, följ skyltar. När den är full finns nästa parkeringsyta ytterligare 100 meter längre fram längs vägen, följ skyltningen och parkera på anvisad plats på gårdsplanen. Viktigt att följa skyltar och inte köra in eller ut från gårdsplanen via den ej tillåtna vägen. Den ”tredje” parkeringen är nära markägarens bostadshus. VISA HÄNSYN OCH UPPTRÄD TREVLIG! Ca 15 min promenad från parkeringen till klippan.

OBS! Det är EJ TILLÅTET att köra fram till klippan för att lasta av/lasta utrustning eller personer för att sedan använda anvisade parkeringar. Bilkörning på den större grusvägen fram till klippan KAN INNEBÄRA förnyat KLÄTTERSTOPP.

New advised parking for climbers at Fjärdhundra crag from 18 of May 2020

The new parking consist of 3 diffrent parking areas. The GPS koordinates is pointing to the ”first” parkingarea. When that area is full, the next one is 50 meters further along the road, follow the signs. When the ”second” area is full, the next parking area is another 100 meters along the road. Follow the signs and park in the advised space in the courtyard of the farmhouse. It is important to not use the prohibited entrance/exit road but to use the adviced entry/exit to the courtyard. The ”third” parking is in direct vicinity of the landowners dwelling. PLEASE BEHAVE IN A CONSIDERAT AND FRIENDLY MANNOR! App 15 min walking from the parking to the crag.

PLEASE NOTE thet it is NOT ALLOWED to drive to the crag to unload/load gear or people before using the adviced parking. Trafic on the larger gravel road leading to the crag CAN CAUSE A NEW BAN ON CLIMBING at Fjärdundra.

Approach

Important! New parking (59.792472, 16.971557) from 2020-05

Tags

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

easy for it's grade.

climb up the first two bolts of "Caramba Club", traverse to the left and finish off with the upper part of "Examen"

direct start over the little roof.

don't climb into "Huggormen"

FA: 22 Jul 2017

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Fjärdhundra.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文