Aiuto

Vie in Zoo

Cerca in:

Filtri via:

Filtri ascensioni:

-

Altri filtri:

 • Pendenza avvicinamento
 • Legalità
 • Accesso dall'acqua
 • Durata avvicinamento
 • Meteo
 • Pendenza
 • Stile
 • Vegetazione
 • Tipo di roccia
 • Discesa
 • Condizioni
 • Aspetto
Ordina per: Modifica in blocco (max 100)

Tutti 28 vie visualizzati.

Grado Via Stile equipaggiamento Popolarità
8- Bjux
Sportiva
5+ Truhlik
Sportiva
8- Ustekana Maxa
Sportiva
8 Dračí uzol / nová (4)
Sportiva
8+ Fontáč
Sportiva
6 Rozcvička
Sportiva
5 Okatá
Sportiva
8 Pelica Maja
Sportiva
6- Počup
Sportiva
8- Ideme ďalej
Sportiva
7+/8- Jožov pilier
Sportiva
7+/8- (nová 1)
Sportiva
8 Jozov pilier direct
Sportiva
9-/9 Skok.ot
Sportiva
6+ Ferdo Mravec
Sportiva
8+ Samuraj
Sportiva
8 Opera Vertikal
Sportiva
8- Ringo Start
Sportiva
8- Pasca na GLK
Sportiva
8- Starý nábytok
Sportiva
7+ Strom života
Sportiva
7 Jaskynný sokolík
Sportiva
7- Srnčia
Sportiva
6+ Šmykľavka
Sportiva
9- Zdanie klame
Sportiva
7 Cukrovinky
Sportiva
7+/8- Koleso Šťastia

V sprievodcovi od V.Lineka, aj na Climbe za 7+/8-.

Sportiva
8+/9- Ratikon
Sportiva

Tutti 28 vie visualizzati.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文