Help

Levá část

 • Grade context: UIAA
 • Ascents: 103
 • Aka: Masív

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Cesta první zleva. (boulder)

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trhlinou v levé části stěny na temeno.

Druhá cesta zleva.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Od cesty 'Trhlina' šikmo doprava k odštěpu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Přímo stěnou (bh) do výlomu trhliny 'První krůčky' a ke slanění.

FA: 2015

Zprava nástup k prvnímu jištění, přes prstovou trhlinu a přímo hladkou stěnkou do lišt. Lezeno zprava.

Černou skalou šikmo doprava pod převisek a na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Ve spádnici zářezu vzhůru, do zářezu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Napravo od cesty "Včerejší pytel", (lze si přicvaknout bh napravo z cesty "Direkt diagonály"), dále vhloubením při hraně vzhůru přes 2 nt. Dále překrokem doleva do kouta 3. nt a ke slaňáku cesty "Včerejší pytel".

Nástup zprava (u šipek povolení lézt), těžce přes převislý trojúhelníkový hrot k prvnímu bh na polici. Dále stejně jako "Logická diagonála", přes dva nt "Moje univerzity" a 2. nt cesty "Levá hrana" a tou na vrchol.

FA: 2015

Středem plotny ke slaňáku.

Nástup ve spádnici vhloubení jemnou stěnkou přímo přes převis do vhloubení a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Začátek z nízkého madla cesty "Hrana mezi kouty" a stěnou přes dva nt této cesty, u 2. nt doleva přes 1. nt cesty "Moje univerzity" Dále doleva přes 2. nt této cesty. Pokračujeme stále doleva vzhůru po šikmé oblé plošině k 2. nt cesty "Levá hrana" a tou na vrchol.

Boulderový začátek. V případě startu z vyššího madla je klasifikace cca 6 UIAA.

Z vykrojeného madla přes 2 nt stěnkou a přes 2 nt hranou mezi dvěma výraznými kouty v levé části stěny (v bočním svahu).

Ve spádnici kouta vzhůru na šikmou polici (hodiny) odtud do kouta (kroužek) a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Nástup vlevo od cesty 'Sluneční hrana'. Šikmo doleva vzhůru, přes bříško na poličku a přes převis přímo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Od nástupu přes převis na hranu a po ní na šikmou polici, asi 1 m dol. (hodiny) vzhůru a mírně zpr. na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Prodloužení cesty 'Logická diagonála' o traverz do nástupního madla z no-handu vpravo od cesty 'Sluneční hrana'. (traverz doleva těsně nad zemí, ale nohama už v převisu)

FA: 2014

Koutem hrany (2 bh) vlevo spodem okolo lámavého převisu (bh) a přes nýt sousední cesty na vrchol. Nástup na spodní hraně šikmých pásů, vlevo od položených lehkých cest s nýty.

Vpravo do hrany šikmou plotnou přímo vzhůru souběžně s hranou na polici (hodiny) a vpravo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Depresí vpravo od cesty 'Vavřinecká' přímo k vrcholu.

FA: 1979

Z nástupu pod vydutou plotnou a přes ní mírně zprava na vrchol.

FA: 1979

Nástup vlevo od 'Plochý pilíř'. Jemně členěnou stěnou přímo k vrcholu.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Mezi cestami 'Sestupovka' a 'Petřiny plotny' přes 2 bh ke slanění vlevo nad pilířem. Těžší nástup pak lehké.

Ve spádnici plochého pilíře vzhůru (vl. hodiny) a překrok doprava na pilíř. Použití sláňáku cest 'První' a 'Druhá' a dále na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' . Zleva stěnou (bh) doprava na pilíř (bh) a ke slanění.

Vpravo od cesty 'Plochý pilíř' stěnou přímo vzhůru doprava vhloubením na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Vlevo od cesty 'Petřiny plotny' stěnou (2bh) šikmo na polici a přes druhý pilíř (bh) ke slanění. Varianta cesty 'Tingl-tangl' .

FA: 2015

Napravo od cesty 'Plochý pilíř' dvěma plotnami (horní mírně zprava) přes 4 nýty ke skalnímu bloku.

FA: Filip Šebl, Petra Pospěchová & Marek Honců, 10 Jul 2013

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' vpravo přes převis (bh) na pilíř (bh) a ke slanění. Těžší nástup, pak lehké.

Z údolní strany od lehkých cest (s nýty) šikmo doprava.

Nástup k 1. nýtu jako 'Spára' a vlevo přímo přes břicho (2bh) ke slanění.

FA: 2015

Zleva podél spáry v pravé části stěny. Těžší nástup pro menši.

FA: Pavel Schwarz

Zprava podél spáry v pravé části stěny přes 4 nýty ke sl.

Kolem prvního bh mírně zleva přes 2. bh ke slanění vlevo. Na skále označeno jako 7.

FA: Martin Tučka & Martin Válek, 12 Jun 2015

Druhá cesta zprava, dva nýty, sl. společné s pravou cestou. V pravé části přímo začouzeným převisem (2 nt) n.t.

FA: 2013

První cesta zprava (vpravo dole, pilíř se spárou), převis na nástupu, jeden nýt, potom položený odlez ke štandu.

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Share this

Activity

Check out what is happening in Levá část.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文